fbpx

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Bugfix samler inn og bruker personopplysninger. Bugfix er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Behandling av personopplysninger på www.bugfix.no IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for Bugfix behandlinger av personopplysninger på bugfix.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
PROISP er vår driftsleverandør for bugfix.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. All data blir lagret på norske servere. Det er kun Bugfix og PROISP som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Bugfix samler inn opplysninger om besøkende på bugfix.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.
Opplysningene behandles i anonymisert og aggregert form. Med anonymisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonen vi samler inn fra dette verktøyet utleveres ikke til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i din nettleser når du besøker en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Følgende informasjonskapsler brukes på bugfix.no:
  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.
  • Hvis du fyller ut et skjema på våre nettsider, legges det igjen en informasjonskapsel på din maskin (denne starter med visitor_). Dette gjøres for å kunne auto-utfylle felter ved en senere anledning. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore meldingene tilbake til deg.
  • Ved bestilling av produkter eller tjenester via våre nettsider plasseres to informasjonskapsel på din maskin (den ene starter med _stripe og den andre starter med wp_woocommerce). Dette gjøres for å gjennomføre bestillingen og betalingen. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore bestillingen tilbake til deg.
Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)  

Kommentarer på www.bugfx.no

Alle innlegg og kurs, og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.
Du kan ikke legge igjen kommentarer uten å registrere bruker på bugfix.no. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer. Alle innlegg blir moderert av Bugfix. Deling av innlegg og sider på www.bugfix.no Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Bugfix sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er vår databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database hos Mailchimp, og deles ikke med andre. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson, eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

E-post og telefon

Bugfix benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle kundenes behov. IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling kan arkiveres i kundens profil i systemene til Bugfix. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.
Bugfix medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og kan inneholde personopplysninger. Ved fratreden slettes e-postkontoene innen det vi anser som rimelig tid, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post (f.eks. personnummer og helsestatus).
I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres. Liste over kalender-avtaler med kunder Når du lager en avtale for hjelp i bestillingsskjema på bugfix.no lagres informasjon om denne avtalen i bookingsystemet vårt. Her lagres navn og kontaktinformasjon og hva avtalen omhandler. Disse avtalene kan blir brukt til analyse på et aggregert nivå, men vil ikke deles med andre.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Bugfix har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Bugfix sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Bugfix  ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares og utgis i et forståelig format, kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: hei@bugfix.no
Telefon: +47 457 90 599
Postadresse: Vollebekveien 2B, 0598 Oslo
0
  • Save
Share via
Copy link