fbpx

Betingelser og vilkår

 

Dette er betingelsene for at vi skal kunne hjelpe deg. Les gjerne igjennom dette før du får hjelp eller gjennomfører et kjøp.

Betingelsene oppsummert:

Ved mindre Bugfix handler uaktsomt eller uforsvarlig er vi ikke ansvarlige for:

  • Datatap ved sletting, oppgradering eller annet (vi anbefaler ukentlig sikkerhetskopiering, som vi kan bistå med. kontakt oss for pris)
  • Skade eller forringelse på maskin eller maskinvare
  • Brukerfeil eller misforståtte råd

Vi er ikke autoriserte forhandlere, og vil derfor bryte garantien ved åpning av maskinvare. Dette gjøres kun etter en skriftlig avtale med underskrift fra kunde. 

Timespris

Ordinær timespris er 800,- (ink. mva.) for alt arbeid, ved mindre noe annet er avtalt eller et produkt/pakke er kjøpt.
Er det snakk om større oppdrag eller du er bedriftskunde, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Betaling

Betaling skjer via iZettle kortbetaling etter endt hjelp eller oppdrag. Vi tilbyr også faktura. Ved avlyst avtale mindre enn 12 timer før, faktureres avbestillingsgebyr på 1600 kroner. Ved manglende betaling på forfallsdato blir saken videresendt til inkasso. 

I nettbutikken skjer betaling via alternativene Stripe, Paypal, eller Klarna. Kort-/kontoinformasjon blir ikke lagret på våre servere. Vi får kun informasjon om hvilket telefonnummer og E-post salget har blitt utført på, for å kunne hjelpe kunden med potensielle ordreproblemer.

Telefon- og epostsupport 

Vi driver kun med telefonsupport for eksisterende kunder eller kunder med bedriftsavtale.
Telefon eller e-postsupport i etterkant av oppdrag regnes med vanlig timespris, ved mindre annet er avtalt, Bugfix har handlet uaktsomt eller gjort feil. Her kan supportavtale eller andre avtaler overgå.

Reisevei

Vi tilbyr utkjøring til kunde i Oslo og omegn. Vi krysser maksimalt 3 bomstasjoner per vei. 

Pris gjelder én vei

Innfor bom – 300kr 
1 bom – 600kr 
2 bom – 900 kr
3 bom – 1200kr  

Enten bil, moped eller kollektivtransport benyttes.

Angrerett

Kjøper har ingen angrerett etter Angrerettsloven da denne kun gjelder forbruker-kjøp utenfor fast utsalgssted. Kjøper vil i spesielle tilfeller kunne avtale angrerett mot et gebyr.

Salgspant

Bugfix har salgspant i leverte varer inntil komplett oppgjør har funnet sted.

Tvister

Eventuelle tvister i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser vil bringes inn for selgers verneting.

Sensitiv Informasjon

All sensitiv informasjon gitt til Bugfix blir tatt vare på i så måte at det ikke foreligger fare for at denne informasjonen kommer på avveie. Slik informasjon inkluderer, men ikke utelukkende: Passord, bilder og sensitive personopplysninger.

Ansvar

Bugfix eller dets eiere er ikke ansvarlig for noen former for tap knyttet til bruken av Bugfix sine konsulenttjenester ved mindre selskapet eller dets ansatte driver uaktsomt. Dette kan være, men er ikke begrenset til, enhver form for: økonomisk tap, skade på program- eller maskinvare, tap av data, spredning av virus eller lignende.
Dersom Bugfix ikke responderer, eller på annen måte etterfølger et brudd på disse retningslinjene og vilkårene, er ikke dette å anse som en aksept av bruddet.

Forøvrig gjelder norsk lov ved bruken av Bugfix sine tjenester.

Normal slitasje etter reparasjon

Ved oppgradering eller utskifting av komponenter i datamaskin(er) er ikke Bugfix ansvarlige for øvrige komponenter og deres levetid. Dette gjelder fra og med umiddelbart etter utlevering av enheten(ene) din(e), såfremt Bugfix ikke har handlet uforsvarlig eller uaktsomt og kan direkte skyldes feilen. Anbefalinger og uttalelser basert på tidligere erfaring er ikke å regne som garantier.

Ansvar ved service, reparasjon eller oppgradering av enhet(er)

Bugfix er ikke ansvarlig for feil, svikt, ødeleggelse eller lignende forringelse av kundens utstyr eller annet materiell dersom dette skulle oppstå etter at utstyret har blitt levert til Bugfix for vedlikehold, støtte, reparasjon, eller lignende. Dette gjelder såfremt slik feil, svikt, ødeleggelse eller lignende er utenfor Bugfix sin kontroll og ikke har oppstått som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av Bugfix.
Kunden er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av programvare, programvarelisens og annen data i forkant av Bugfix sitt oppdrag. Bugfix er ikke ansvarlig for tap eller forringelse av programvare, programvarelisens eller annen data som måtte oppstå mens utstyr er levert til Bugfix for vedlikehold, støtte, reparasjon eller lignende. Dette gjelder ikke dersom skriftlig avtale om sikkerhetskopiering er inngått med Bugfix. 

0
  • Save
Share via
Copy link